Переключить язык Переключить язык
logo

Agricultura de precizie de la Leica Geosystems

Deşi agricultura de precizie în Republica Moldova nu este atît de dezvoltată ca în țările Uniunii Europene, prezenţa premiselor favorabile pentru dezvoltarea şi implementarea ei, demonstrează că ea reprezintă un domeniu de mare perspectivă în activitățatea de producție agricolă.

În Republica Moldova terenurile arabile constituie 70 % din totalul terenurilor, însă productivitatea culturilor au o rentabilitate relativ mică. Acest fapt este influenţat de mai mulţi factori şi anume gradul fragmentării funciare mare - acest factor are o influenţă negativă deoarece profitul de la acest tip de repartizare este mic, şi alt factor este instruirea insuficientă în domeniul agriculturii.

Însă în ultimii 2-3 ani se observă o dezvoltare semnificativă a agriculturei de precizie datorită programelor naţionale de dezvoltare în acest domeniu, investiţiilor străine şi implementării unor tehnologii noi în agricultură.

Agricultura de precizie, pe lîngă creşterea productivităţii, şi dezvoltării agriculurii în întregime ar mai avea un factor benefic asupra economiei naţionale prin implementarea tehnologiilor de precizie - sistemelor de ghidare GPS.

"Agropiese TGR", dealerul oficial Leica Geosystems, propune agricultorilor RM mai multe tipuri de sisteme de ghidare, în dependență de utilajul agricol și precizia necesară pentru prelucrarea terenurilor.

Astfel pot fi procurate atît sisteme simple ca Leica mojoMINI2, cu precizie de 15-20 cm, cît și sisteme de înaltă precizie ca Leica mojo3D care poate fi dezvoltat pentru precizie ±2 cm cu ajtorul receptorului Leica mojoXact plus, pentru controlul secțiilor agregatelor (semănători, stropitori) cît și pentru ghidarea automată a utilajelor agicole.

Utilajele echipate cu sistemele de ghidare au un avantaj mare pentru agricultura și sunt la îndemîna fermierului întregul an, astfel:

  • toamna, ajută la pregătirea terenurilor pentru următorul sezon (pregătirea solului prin arat, pentru ca pulverizarea și fertilizarea să devină mai productivă);
  • iarna, timp pentru analiza rezultatelor şi luarea deciziilor pentru viitorul sezon, cu ajutorul hărţilor care conţin informaţii despre starea solului, recolta pe unitate de teren etc.;
  • primăvara, însămînţare, pulverizare şi introducerea îngrăşămintelor cu ajutorul mijloacelor de precizie, pentru un randament mai mare de producţie;
  • vara, recoltare eficientă, cu precizie maximă, zi şi noapte.